Algemene voorwaarden

las tricias rondreis voorwaarden

Algemene voorwaarden La Palma Rondreis

Viajes Corazon S.L. staat ingeschreven in Spanje onder nummer B38935854, het adres is: Calle Taburiente 6, 38750, El Paso, La Palma, Spanje.

Viajes Corazon S.L. kent twee socios te weten Marie Anne Oude Alink en Siepko Wenning. Telefoonnummer: 0034-922487518.
E-mail: ln.thciznaaecoobfsctd@ofni

Viajes Corazon s.l. is gevestigd op het Canarische eiland La Palma in Spanje.

Onze websites zijn:

La Palma Oceaanzicht

La Palma Wandelen

La Palma Virtualtour

La Palma Nieuws 

La Palma Rondreis

Viajes Corazon s.l. treedt uitsluitend op als tussenpersoon tussen de opdrachtgever en de aanbieder en hanteert daarbij eigen boekingsvoorwaarden. Viajes Corazon s.l. kan een overeenkomst tot stand brengen tussen de opdrachtgever en een gekozen dienstverlener.Viajes Corazon s.l. is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie en de vastlegging van de reservering tussen de opdrachtgevers en de aanbieder.

Voor het verlenen van deze administratieve diensten gelden de eigen boekingsvoorwaarden van Viajes Corazon s.l. Bij het vastleggen van een reservering door Viajes Corazon s.l. gaat de opdrachtgever een ( bindende) overeenkomst aan met de verhuurder of aanbieder van diensten. De boeking is geldig vanaf het moment dat de opdrachtgever de aanbetaling heeft voldaan; de boekingsvoorwaarden zijn hierop van toepassing.

De dienstvoorwaarden van de dienstverlener zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de dienstverlener.Viajes Corazon s.l. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van de gereserveerde diensten. De verantwoordelijk hiervoor ligt bij de uitvoerder zoals kunnen zijn de accommodatiehouder, de autoverhuurder. De voorwaarden van de gereserveerde diensten kunnen per dienst verschillen en zijn bijgevoegd en daarmee onderdeel van de dienstovereenkomst. Klachten over de gereserveerde diensten dienen zo spoedig mogelijk bij de daarvoor verantwoordelijke accommodatiehouder, autoverhuurder worden gemeld. Wanneer klachten niet naar wens worden opgelost kan Viajes Corazon s.l. desgewenst als bemiddelaar trachten om tot een bevredigende oplossing te komen.

Betaling
De bij aankomst op La Palma te betalen bedragen aan de accommodatiehouder en/of autoverhuurder staan duidelijk vermeldt in de dienstovereenkomst. De betaling van de gereserveerde accommodatie vindt plaats op La Palma op de dag van aankomst en wordt voldaan zonder tussenkomst van Viajes Corazon s.l. aan de dienstverlener/verhuurder. De betaling van een eventueel door ons te reserveren auto vindt plaats bij aankomst op La Palma aan de autoverhuurder. Viajes Corazon s.l. brengt een van te voren aan de klant bekend gemaakte vergoeding in rekening voor het verlenen van haar diensten als tussenpersoon.

Rondreis
Viajes Corazon s.l. spreekt van een rondreis wanneer Viajes Corazon s.l. als tussenpersoon voor een periode van 3 of meer dagen, de bemiddeling verzorgt voor meerdere onderkomens. Er is hierbij geen sprake van een pakketreis omdat de rol van Viajes Corazon zich uitsluitend beperkt tot bemiddelaar tussen de opdrachtgever en de afzonderlijke accommodatiehouders.

De opdrachtgever gaat voor iedere door Viajes Corazon geboekte accommodatie een overeenkomst aan met de betreffende accommodatiehouder. De door die accommodatiehouder gehanteerde voorwaarden worden per geboekte accommodatie vastgelegd in de boekingsbevestiging. De betaling van de gereserveerde accommodaties vindt plaats bij aankomst bij de verschillende accommodatiehouders zonder tussenkomst van Viajes Corazon s.l.

Inzage in het tarief van de verschillende te boeken accommodaties wordt gegeven in de boekingsovereenkomst.
De opdrachtgever betaalt aan Viajes Corazon s.l. voor de geleverde bemiddeling, het informatiepakket en organisatie. Viajes Corazon s.l. is verantwoordelijk voor de juiste vastlegging van de boeking en de juiste overdracht van gegevens en informatie tussen de opdrachtgever en de dienstenleverancier. Ook kan Viajes Corazon bemiddelen bij het reserveren van een auto die bij aankomst op La Palma klaar zal staan. Betaling vindt plaats op La Palma bij aankomst na ondertekening van het contract met de autoverhuurder en het overdragen van de auto.
De opdrachtgever wordt voor het tot stand komen van de boekingsovereenkomst geïnformeerd over het tarief voor de bemiddelingskosten, administratiekosten en het informatiepakket.

De betaling van de accommodaties en de auto vinden plaats bij aankomst op La Palma aan de accommodatiehouders en de autoverhuurder. De betaling van de administratiekosten, de wandelkaart, de reisgids, de autokaart, de verzamelmap en de bemiddelingskosten worden voor aanvang van de rondreis voldaan aan Viajes Corazon s.l.

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren.

Vliegen naar La Palma
Via de websites van Viajes Corazon s.l. geven we een compleet overzicht van alle beschikbare vluchten en tarieven naar La Palma. Viajes Corazon s.l. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze informatie en de uitvoering van de aangeboden diensten door de genoemde vliegtuigmaatschappijen.

Viajes Corazon s.l. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het door de klant onjuist boeken van de vliegtickets naar bijvoorbeeld Las Palmas.

Viajes Corazon s.l. bemiddelt niet bij het boeken van vliegtickets maar kan wel op verzoek de opdrachtgever informatie verstrekken over de prijs van een retour naar La Palma.

Viajes Corazon s.l. annuleren
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd volgen we de voorwaarden zoals die door de ANVR zijn opgesteld.

  • a. bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling.
  • b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom.
  • c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
  • d. bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
  • e. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
  • f. bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag:
    90% van de reissom;
  • g. bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

We adviseren om een reis en aan annuleringsverzekering af te sluiten.

Annulering door Viajes Corazon s.l.
Wanneer er sprake is van overmacht zoals brand of stormschade of een andere bindende reden waardoor de dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen waardoor van de in de boekingsbevestiging vastgelegde accommodatie geen gebruik kan worden gemaakt zal Viajes Corazon s.l. een alternatief aanbieden en dit communiceren met de opdrachtgever. Wanneer gekozen wordt voor een duurder alternatief zijn de meerkosten voor de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever niet akkoord gaat met het geboden alternatief zal Viajes Corazon s.l. de boekingskosten terug storten op de rekening van de opdrachtgever en wordt de boeking als ontbonden beschouwd.

Garantie
Viajes Corazon s.l. treedt uitsluitend op als tussenpersoon tussen opdrachtgever en dienstenleverancier, betaling van de gereserveerde diensten vindt plaats op La Palma bij aankomst aan de dienstenleverancier. Viajes Corazon is niet aansprakelijk voor de geleverde diensten maar wel voor het verstrekken van juiste informatie en de correcte vastlegging van de reservering in de boekingsbevestiging. De opdrachtgever ontvangt een duidelijk boekingsovereenkomst waarin de opdrachtgever een overeenkomst aangaat met de dienstenleverancier. De betreffende voorwaarden kunnen per aanbieder van diensten verschillen en zijn vastgelegd in de betreffende dienstvoorwaarden. Er worden geen pakketreizen aangeboden. Wel kan er in een boekingsbevestiging zoals bij de rondreis meerdere overeenkomsten worden afgesloten waarvoor de opdrachtgever voor iedere te leveren dienst door derden afzonderlijk een overeenkomst aangaat met voor iedere dienst daarbij behorende voorwaarden. Viajes Corazon s.l. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitvoer van de vastgelegde diensten van derden.

Omdat de opdrachtgever een overeenkomst aangaat met derden en de betaling plaats vindt op het moment van overdracht ter plaats op La Palma, en vanwege alle in de voorwaarden van Viajes Corazon genoemde punten loopt de opdrachtgever geen financieel risico waar het de rol van Viajes Corazon betreft. Viajes Corazon s.l. is een kleine, plaatselijk bemiddelingskantoor op het Canarische eiland La Palma, gevestigd in Spanje.

Ons doel is om opdrachtgevers, die we gasten noemen, in contact te brengen met het mooiste en beste dat La Palma heeft te bieden.

Informatie La Palma Rondreis programma

Scroll naar boven